Saturday, 30 March 2013

Penglahiran Bakat Kreatif


PENDAHULUAN.
            Pertama sekali kami bersyukur ke hadrat Allah kerana dengan petunjuk-petunjuk-Nya dapat kami menyiapkan tugasan ini. Di dalam tugasan ini kami muatka nama-nama penyair, novelis, cerpenis dan dramatis tanah air. Isi kandungan tugasan kami juga dikumpulkan berdasarkan pencarian kami melalui media massa iaitu dari sumber Internet sebagai rujukan untuk kami.
            Sehubungan itu, kumpulan penyair, novelis, cerpenis dan dramatis ini mengemukakan pemikiran alami yang menghubungkan peranan manusia terhadap alam dan hubungannya dengan sesame manusia. Tambahan pula, pemikiran yang cuba disampaikan oleh penulis-penulis di dalam kumpulan puisi, novel, cerpen dan drama ini boleh ditelusuri daripada tiga aspek penting iaitu:
            Tanggungjawab penyair, novelis, cerpenis dan dramatis sebagai seorang hamba kepada Pencipta-Nya. Sebagai contoh seorang penyair merupakan insan yang perlu memberikan sumbangan juga membetulkan kesilapan dan kekeliruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat, dan pengucapan syair adalah suara yang terbit daripada rasa insaniah terhadap kerinduan dan kecintaan sebuah masa depan yang indah.
            Kebebasan berfikir dalam memindahkan pengalaman hidup para penyair, novelis, cerpenis dan dramatis menampakkan kumpulan puisi, novel, cerpen dan drama ini berbeza dari sudut kupasan idea dan wacana nilai kemanusiaan.
            Akhirulkalam, kami berharap tugasan ini dapat memberikan sedikit sebanyak panduan yang berguna kepada semua.
NOVELIS DAN KARYA-KARYANYA.
1)      DATO’ HAJI SHAHNON BIN AHMAD.
·         Rentong, Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1965, 123 hlm.
·         Terdedah, Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1965, 116 hlm.
·         RanjauSepanjangJalan, Kuala Lumpur: PenerbitanUtusanMelayu (M) Bhd., 1966, 188 hlm.
·         Menteri, AlorSetar: DinasPenerbitanPustakaSekolah, 1967, 119 hlm.
·         Protes, Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1967, 161 hlm.
·         Perdana, Singapura: PustakaNasional, 1969, 213 hlm.
·         Srengenge, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka, 1973, 233 hlm.
·         Sampah, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka, 1974, 65 hlm.
·         Kemelut, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., 1977, 156 hlm.
·         SeluangMenodakBaung, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978, 304 hlm.
·         Al-Syiqaq I, Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd., 1985, 427 hlm.
·         Tunggul-tunggulGerigis, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka, 1989 (EdisiSasterawan Negara, 1990), 305 hlm.
·         Patriarch, Kuala Lumpur :DewanBahasadanPustaka, 1991 (EdisiSasterawan Negara, 1995), 227 hlm.
·         Ummi&AbangSyeikhul, Pulau Pinang: PercetakanYusran, 1992, 145 hlm.
·         TIVI, Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka, 1995, 117 hlm.
2) RAMLEE AWANG MURSHID.

·         Tombiruo.
·         Semangat Hutan.
·         Anugerah Pertama.
·         Pei Pan.
·         Harajuku.
·         Ranggau.
·         Mandatori.
·         Cinta Sang Ratu.
·         Ungu Karmila.
·         Tombiruo Terakhir.
3) DR. FAIZAL TEHRANI.
·         Cinta Hari-hari Rusuhan terbitan Creative Enterprise (2000),
·         Perempuan Politikus Melayu oleh Penerbitan Pemuda (2000).
·         1515 olehUtusan Publications and Distributor (2003).
·         Maaf Dari Sorga, novel pertama dalam pembikinan tetapi hanya diterbitkan pada tahun 2003 oleh Zebra Publications.
·         Rahsia Ummi diterbitkan oleh Zebra Publications 2003.
·         Tunggu Teduh Dulu disirikan di ruangan agama Utusan Malaysia dan tamat padaDisember 2003.
·         1511H Kombat oleh Utusan Publications and Distributor (2004).
·         Advencer Si Peniup Ney olehUtusan Publications and Distributor (2004).
·         Surat-surat Perempuan Johor olehYayasanWarisan Johor (2005).
·         Bedar Sukma Bisu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (2007).
·         Manikam Kalbu oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (2007).
·         Tuhan Manusia oleh Ameen Publishing (2007).

4) A.SAMAD SAID.
·         Salina,  : DBP 1961, 495 hlm.
·         Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikir, Melaka: Penerbitan Abbas Bandung, 1966, 103 hlm.
·         Sungai Mengalir Lesu, : Pustaka Gunung Tahan, 1967, 135 hlm. DBP , 1984, 137 hlm.
·         Di Hadapan Pulau,  : Pustaka Sistem Pendidikan, 1978, 129 hlm.
·         Adik Datang, : Penerbitan Adabi Sdn. Bhd., 1980, 220 hlm.
·         Langit Petang, : DBP , 1980, 143 hlm.
·         Daerah Zeni, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.; 1985, 182 hlm.
·         Hujan Pagi, : DBP , 1992, 418 hlm.
·         Cinta Fansuri, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.; 1994, 156 hlm.
5) SALMI MANJA.
·         Hari Mana Bulan Mana (1960)
·         Dari Mana Punai Melayang (1961)
·         Hendak Hujan Hujan Sekali (1967)
·         Entah Mengapa Hatiku Duka (1968)
·         Sayang Ustazah Sayang (1968)
·         Rindu Hilang Di Tapak Tangan (1968)

CERPENIS DAN KARYA-KARYANYA.
1)      A.SAMAD SAID.
·         Liar di Api, : Penerbitan Federal Berhad. t.th., 183 hlm.
·         Daun-daun Berguguran (bersama Salmi Manja), : Penerbitan Federal Berhad, 1962, 152 hlm.
·         Debar Pertama, : Penerbitan Federal Berhad, 1964, 76 hlm.
·         Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja?,  : Pustaka Melayu Baru, 1966, 118 hlm.
·         Panorama (Peny.), : Penerbitan Federal Berhad, 1966, 112 hlm.
·         Bunga Gunung (Peny.) : Berita Publishing Sdn. Bhd., 1982, 153 hlm.
·         Angin Pulau (antologi bersama), : Teks Publishing Sdn. Bhd. 1985, 153 hlm.
·         Angin Pulau (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 339 hlm.
·         Titisan Indah di Bumi Merkah (antologi bersama), Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985, 405 hlm.
·         Hati Muda Bulan Muda: Kumpulan Cerpen 1954 – 1992 (Peny. Othman Puteh), : DBP , 1993,495 hlm.

2)      SALMI MANJA.
·         Daun-daun Berguguran (1979).
-Budak-budak.
-Hatinya Kusut.
·         Badan Piatu di Rantau Orang (1965)
-Hatinya Pilu.
-Perempuan di Luar Kaca.
3)      USMAN AWANG.
·         Untuk Malaya Merdeka.
·         Turunnya Sebuah Bendera.
·         Kami yang Terlibat.
4)      ANIS SABIRIN.
·         Gadis Pejabat (Utusan Pemuda).
·         Perempuan (Berita Minggu).
·         Berkunjung ke Tanah Suci (Berita Harian)

5)      ALI MAJOD.
·         Ngayau.
·         Semacam Kepuasan.
·         Lampu-lampu di Pelabuhan.
·         Biarkan aku Sendiri.
·         Diari Pengawas.
·         Sayang Si Tina.
·         Saying Si Laila.
·         Cinta di Ladang Sawah.
·         Kasihanilah Dia.
·         Dalam Diri.

PENYAIR DAN KARYA-KARYANYA.
1)      USMAN AWANG.
·         Bunga Api.
·         Gadis Kecil.
·         Ke Makam Bonda.
·         Kekasih.
·         Kurang Ajar.
·         Pak Utih.
·         Suara Dari Pusara.
·         Bunga Popi.
2)      SAID ZAHARI.
·         Sajak Dari Penjara.
·         Meniti Laut Gelora.
·         Dalam Ribuan Mimpi Gelisah.
3)      ZAIHASRA.
·         Dalam Pelarian 1.
·         Dalam Pelarian 3.
·         Balada Tun Fatimah.
·         Laut, Pohon dan Kota.

4)      A.SAMAD SAID.
·         Pilihan Puisi Baru Malaysia-Indonesia (anatologi bersama), : DBP , 1980, 314 hlm.
·         Puisi-puisi Nusantara (antologi bersama),  : DBP , 1981, 294 hlm.
·         Benih Semalu, : DBP , 1984, 69 hlm. (cantuman dua antologi: Benih Harapan dan Daun Semalu Pucuk Paku).
·         Bintang Mengerdip (antologi bersama), Kuala Lumpur: DBP , 1984, 75 hlm.
·         100 Sajak Malaysia (antologi bersama), : Tra-Tra Publishing & Trading Sdn. Bhd., 1984, 141 hlm.
·         Bunga Gerimis (antologi bersama), Petaling Jaya, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986, 132 hlm.
·         Puisirama Merdeka (antologi bersama), : PENA, 1986, 141 hlm.
·         Malaysia dalam Puisi, : DBP , 1988, 316 hlm.
·         An Anthology of Contemporary Malaysian Literature (antologi bersama), : DBP , 1988, 413 hlm.
·         Kumpulan Puisi Malaysia/Malaysian Poetry (1975 – 1985)(antologi bersama): DBP , 1988
·         Puisi Baharu Melayu (1961-1986) (antologi bersama), : DBP , 1990, 941 hlm.
·         Balada Hilang Peta, : DBP , 1993, 69 hlm.
·         Suara Rasa/Voice from Within (antologi bersama), : Maybank, 1993, 228 hlm.

5)      ANIS SABIRIN.
·         Dua dunia : memoir ; DBP, 2008
·         Ini Kota Impian ; DBP,2005.
·         Simfoni  ; DBP, 1996.
·         Persona  ; DBP, 1994.
·         Puisi Nusantara (antologi bersama)(1981)
·         Kembang Melati (antologi puisi) ( 1982)
·         Bunga Gerimis (antologi bersama)(1986)
·         Puisi Rama Merdeka (1986).
·         Dari Bayang ke Bayang(1966) - antologi cerpen
·         Angin retak (antologi cerpen bersama)(1966)
·         Hawa (antologi cerpen bersama) (1984)
·         Titisan Indah di Bumi Merkah (antologi bersama) (1985)
·         Pesona (1984)
·         Garis Biru (2002).

DRAMATIS DAN KARYA-KARYANYA.
1)      NORDIN HASSAN.
·         Bukan Lalang Ditiup Angin (1970).
·         Hujan Panas di Bumi Melaka (1964).
·         Tiang Seri Tegak Berlima (1973).
·         Pintu (1975).
·         Jangan Bunuh Rama-rama (1983).
·         Cindai (1990).
·         Peran (1991).
2)      SYED ALWI BIN SYED HASSAN.
·         Alang Retak Seribu (1973).
·         Tok Perak (1974).
·         I Remember The Rest House (1992).
·         Member of The Club (1994).
·         Midsummer Night (starveling) (1953).
·         Androcles and The Lion (slave) (1953).
·         Henry V (Duke Of Bedford) (1953).
3)      SHAHAROM HUSAIN.
·         Lawyer Dahlan.
·         Tun Seri Lanang.
·         Tongkak Kerajaan Johor.
·         Si Bongkok Tanjung Puteri.
·         Di Atas Pentas.
4)      A.SAMAD SAID.
·         Di Mana Bulan Selalu Retak, Singapura; Malaysia Publication LTD.1965, 135 hlm.
·         Ke Mana Terbangnya Burung Senja ; Pustaka Melayu Baru. 1996, 118 hlm.
·         Wira Bukit ; DBP. 1996, 92 hlm.
·         Lantai T.Pinkie ;DBP. 1996, 137 hlm.
·         Lazri Meon Daerah Zeni ; DBP. 1992, 138 hlm.
5)      USMAN AWANG.
·         Matinya Seorang Pahlawan.
·         Tamu Bukit Kenny.
·         Serunai Malam.
·         Malam Kemerdekaan.


                        
     

No comments:

Post a Comment